BRO BELYSNINGSFÖRENING                                                                                                                          PROTOKOLL                                                                                                                                                                                2019-08-31

ÅRSMÖTE på ”Logen”

 1. Öppnande

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 2. Val av ordförande

  Till dagens ordförande valdes Monica Karlsson.

 3. Val av sekreterare

  Till sekreterare valdes Ida Johansson.

 4. Val av justerare

  Till justerare valdes Per Strand och Eva Carlsson.

 5. Verksamhetsåret 2018-2019

  Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som bifogats årsmötets dagordning.

  Verksamhetsberättelsen innehöll följande:

  - Styrelsen har haft två protokollförda möten. 

  - Ett nytt konto har öppnats i Swedbank så att vi kan ta emot swishbetalningar utan avgift.

  -   Hastighetsmätaren har flyttats en gång från Magnus och Sara till Sonny och Marie. Nu kan man även se hastigheter under 40 km/h vilken tidigare inte varit möjligt då den slocknat när hastigheten följts.

  -   Den gamla rutschkanan och studsmattan har plockats bort. Rutschkanan har ersatts med en ny som även kan användas till affär.

  - Tore har gjort en ny anslagstavla som sitter på torget och Anne har tillsammans med Gertraud översatt informationen om Bro till tre språk.

  -   Vi har varit på flyttgröt hos Anna-Britt och Lars. Under kommande år hoppas vi kunna ses i Tore och Monicas ”lillstuga” och hos våra nyinflyttade grannar Christian och Helena, Alva och Lucas i Blötemåla.

  -  Vi i styrelsen har gjort ett kalendarium över våra återkommande aktiviteter. Den kommer att finnas på vår hemsida.

  Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.  

 6. Henrik Carlsson lämnade ekonomisk redogörelse. Totalt har vi 36 639,47 kr i kassan. Den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna.

 1. Ansvarsfrihet

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 2. Val av funktionärer

  Styrelse                         Monica Karlsson, ordförande                      1 år

                                        Henrik Carlsson                                        2 år

                                        Ida Johansson                                           2 år

                                        Anders Carlsson                                        1 år

                                        Rickard Evaldsson                                     1 år

  Suppleanter                  Staffan Johansson                                       1 år

                                        Bruno Sandberg                                        1 år

  Revisorer                      Lena Carlsson                                             1 år

                                        Anne Sommer                                           1 år

  Valberedning                Magnus Carlsson                                          1 år

                                        Magnus Karlsson                                       1 år

  Festkommitté               Rickard och Eva (sammankallande)              1 år

                                        Marianne och Haimin                                1 år

                                        Magnus och Sara                                       2 år

                                        Magnus och Ida                                         2 år

  Arbetskommitté           Anders Carlsson (sammankallande)              1 år

                                        Marcus Bengtsson                                     1 år

                                        Tore Karlsson                                           1 år

  Dasskötare                    Monica och Tore                                         1 år

 3. Övrigt

  Den nya rutschkanan som köpts in av styrelsen och monterats av arbetskommittén invigdes.

  Anders föreslog att man skulle träffas helgen innan granen ska huggas och gemensamt leta upp en gran.

  Lars föreslog att man skulle ordna en kurs i hjärt- och lungräddning där man går igenom hur man ska hantera hjärtstartaren som finns på sågen. Monica erbjöds sig att samordna en sådan och meddela tid och plats via hemsidan.

  Jørn hade tagit fram besökstatistik på hemsidan. Den senaste veckan hade sidan visats 358 gånger och totalt har sidan visats 66 986 gånger.

  Anne välkomnade till fest på logen klockan 18.00 och meddelade att det bjuds på välkomstdrink, tävlingar och mat. Egen dricka tar man med sig. Festen kostar 150 kr per vuxen. Gratis för barn.

 4. Avslutning

  Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

  Vid protokollet

  Ida Johansson                                                          Monica Karlsson

  Sekreterare                                                              Ordförande

   

  Per Strand                                                                Eva Carlsson  

  Justerare                                                                  Justerare

Dagordning för årsmötet 2019

Dagordning för årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse 2018 - 2019

Verksamhetsberättelse 2018 - 2019

Dela den här sidan